Go to Top

IV-ти турнир по Бадминтон – Гълъбово 2013г. – График

Срещи и график за IV-ти турнир по Бадминтон – Гълъбово 2013г.

Събота – 02.03.2013

Time Event Team 1 Team 2
09:30 МДв-I Петър Вълов+Митко Чавдаров Момчил Вълов+Евгин Дряна
09:30 МДв-I Господин Беремски+Живко Топалов Димитър Петков+Венцислав Христакиев
09:30 МДв Елит Живко Димитров+Ясен Радев Людмил Гетов+Теодор Жеков
09:30 МДв Елит Веселин Вълев+Марин Маринов Михайлов Лилиян+Михаил Михайлов
09:30 ЖДв Елит Мира Георгиева+Петя Георгиева Михаела Нейчева+Виктория Пенчева
09:30 ЖДв Елит Ива Колева+Лили Хазан Христина Борисова+Ива Йовкова
10:00 МДв-III – Group C Николай Николов+Иван Тодоров Атанас Атанасов+Тони Памукчиев
10:00 МДв-III – Group A Веселин Десев+Велизар Минчев Иван Иванов+Милко Милков
10:00 МДв-III – Group A Янко Аладжов+Петър Бръмбаров Генади Дечев+Станимир Йорданов
10:00 МДв-III – Group B Живко Желязков+Илко Чуков Живко Иванов+Тихомир Николов
10:00 МДв-III – Group B Станислав Енев+Ивайло Режев Павел Колев+Христо Христов
10:00 МДв-III – Group C Николай Генов+Иван Иванов Крум Кръстев+Захари Пилев
10:30 МДв-II – Group A Вълко Желязков+Владислав Иванов Иван Генов+Кирил Георгиев
10:30 МДв-II – Group A Иван Иванов+Николай Николов Тихомир Манев+Анастас Хаджиангелов
10:30 МДв-II – Group B Гемеджиев Георги+Иван Терзиев Свилен Илков+Светлин Тенев
10:30 МДв-II – Group B Христо Ишков+Борис Койчев Деян Николаев+Тенко Тенев
10:30 ЖДв-II Стела Василева+Антония Иванова Мариела Дражева+Поли Кръстева
10:30 ЖДв-II Надя Захариева+Радостина Костадинова Калинка Михайлова+Анета Янева
10:30 ЖДв-III Кера Василева+Стефка Димова Марияна Димитрова+Елица Маджарова
11:00 ЖДв-III Надя Белева+Андриана Момерова Петя Димитрова+Ирена Караджова
11:00 МДв Елит Веселин Вълев+Марин Маринов Людмил Гетов+Теодор Жеков
11:00 МДв Елит Гергин Недялков+Иван Русев Живко Димитров+Ясен Радев
11:00 ЖДв Елит Ива Колева+Лили Хазан Михаела Нейчева+Виктория Пенчева
11:00 ЖДв Елит Румяна Иванова+Габриела Колицова Мира Георгиева+Петя Георгиева
11:00 МДв-I Пламен Стаматов+Тодор Табаков Петър Вълов+Митко Чавдаров
11:30 МДв-I Господин Беремски+Живко Топалов Момчил Вълов+Евгин Дряна
11:30 МДв-III – Group A Веселин Десев+Велизар Минчев Генади Дечев+Станимир Йорданов
11:30 МДв-III – Group A Янко Аладжов+Петър Бръмбаров Иван Иванов+Милко Милков
11:30 МДв-III – Group B Живко Желязков+Илко Чуков Павел Колев+Христо Христов
11:30 МДв-III – Group B Станислав Енев+Ивайло Режев Живко Иванов+Тихомир Николов
11:30 МДв-III – Group C Злати Златев+Здравко Костадинов Николай Николов+Иван Тодоров
12:00 МДв-III – Group C Николай Генов+Иван Иванов Атанас Атанасов+Тони Памукчиев
12:00 МДв-II – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов Вълко Желязков+Владислав Иванов
12:00 МДв-II – Group A Иван Иванов+Николай Николов Иван Генов+Кирил Георгиев
12:00 МДв-II – Group B Камен Димов+Любомир Славов Гемеджиев Георги+Иван Терзиев
12:00 МДв-II – Group B Христо Ишков+Борис Койчев Свилен Илков+Светлин Тенев
12:00 ЖДв-II Калинка Михайлова+Анета Янева Мариела Дражева+Поли Кръстева
12:30 ЖДв-II Стела Василева+Антония Иванова Надя Захариева+Радостина Костадинова
12:30 ЖДв-III Надя Белева+Андриана Момерова Кера Василева+Стефка Димова
12:30 ЖДв-III Марияна Димитрова+Елица Маджарова Петя Димитрова+Ирена Караджова
12:30 МДв Елит Михайлов Лилиян+Михаил Михайлов Людмил Гетов+Теодор Жеков
12:30 МДв Елит Гергин Недялков+Иван Русев Веселин Вълев+Марин Маринов
12:30 ЖДв Елит Румяна Иванова+Габриела Колицова Ива Колева+Лили Хазан
13:00 ЖДв Елит Христина Борисова+Ива Йовкова Михаела Нейчева+Виктория Пенчева
13:00 МДв-I Пламен Стаматов+Тодор Табаков Господин Беремски+Живко Топалов
13:00 МДв-I Димитър Петков+Венцислав Христакиев Момчил Вълов+Евгин Дряна
13:00 МДв-III – Group C Злати Златев+Здравко Костадинов Николай Генов+Иван Иванов
13:00 МДв-III – Group C Крум Кръстев+Захари Пилев Атанас Атанасов+Тони Памукчиев
13:00 МДв-II – Group B Камен Димов+Любомир Славов Христо Ишков+Борис Койчев
13:30 МДв-III – Group B Живко Желязков+Илко Чуков Станислав Енев+Ивайло Режев
13:30 МДв-III – Group B Павел Колев+Христо Христов Живко Иванов+Тихомир Николов
13:30 МДв-II – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов Иван Иванов+Николай Николов
13:30 МДв-II – Group A Тихомир Манев+Анастас Хаджиангелов Иван Генов+Кирил Георгиев
13:30 ЖДв-II Стела Василева+Антония Иванова Калинка Михайлова+Анета Янева
13:30 МДв-II – Group B Деян Николаев+Тенко Тенев Свилен Илков+Светлин Тенев
14:00 ЖДв-II Надя Захариева+Радостина Костадинова Мариела Дражева+Поли Кръстева
14:00 МДв Елит Гергин Недялков+Иван Русев Михайлов Лилиян+Михаил Михайлов
14:00 МДв Елит Живко Димитров+Ясен Радев Веселин Вълев+Марин Маринов
14:00 ЖДв Елит Румяна Иванова+Габриела Колицова Христина Борисова+Ива Йовкова
14:00 МДв-III – Group A Веселин Десев+Велизар Минчев Янко Аладжов+Петър Бръмбаров
14:00 МДв-III – Group A Генади Дечев+Станимир Йорданов Иван Иванов+Милко Милков
14:30 МДв-III – Group C Злати Златев+Здравко Костадинов Крум Кръстев+Захари Пилев
14:30 МДв-III – Group C Николай Николов+Иван Тодоров Николай Генов+Иван Иванов
14:30 ЖДв-III Надя Белева+Андриана Момерова Марияна Димитрова+Елица Маджарова
14:30 ЖДв-III Кера Василева+Стефка Димова Петя Димитрова+Ирена Караджова
14:30 МДв-II – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов Тихомир Манев+Анастас Хаджиангелов
14:30 МДв-II – Group A Вълко Желязков+Владислав Иванов Иван Иванов+Николай Николов
15:00 МДв Елит Гергин Недялков+Иван Русев Людмил Гетов+Теодор Жеков
15:00 МДв Елит Живко Димитров+Ясен Радев Михайлов Лилиян+Михаил Михайлов
15:00 ЖДв Елит Румяна Иванова+Габриела Колицова Михаела Нейчева+Виктория Пенчева
15:00 МДв-II – Group B Гемеджиев Георги+Иван Терзиев Деян Николаев+Тенко Тенев
15:00 СмДв-III – Group A Камен Димов+Петя Димитрова Кирил Георгиев+Кера Василева
15:00 СмДв-III – Group B Здравко Костадинов+Живка Костадинова Иван Иванов+Марияна Димитрова
15:30 СмДв-III – Group B Янко Аладжов+Стефка Димова Тенко Тенев+Андриана Момерова
15:30 СмДв-III – Group A Генади Дечев+Елица Маджарова Деян Николаев+Мариела Дражева
15:30 ЖДв Елит Мира Георгиева+Петя Георгиева Ива Колева+Лили Хазан
15:30 МДв-I Пламен Стаматов+Тодор Табаков Димитър Петков+Венцислав Христакиев
15:30 МДв-I Петър Вълов+Митко Чавдаров Господин Беремски+Живко Топалов
15:30 МЕ Елит – Group B Гергин Недялков Иван Терзиев
16:00 МДв-II – Group B Камен Димов+Любомир Славов Деян Николаев+Тенко Тенев
16:00 МДв-II – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов Иван Генов+Кирил Георгиев
16:00 МДв-II – Group A Вълко Желязков+Владислав Иванов Тихомир Манев+Анастас Хаджиангелов
16:00 МДв-II – Group B Гемеджиев Георги+Иван Терзиев Христо Ишков+Борис Койчев
16:00 МЕ Елит – Group B Евгин Дряна Михаил Михайлов
16:00 МЕ Елит – Group A Иван Русев Венцислав Христакиев
16:30 МЕ Елит – Group A Марин Маринов Димитър Петков
16:30 МЕ Елит – Group C Михайлов Лилиян Гемеджиев Георги
16:30 МЕ Елит – Group C Теодор Жеков Веселин Вълев
16:30 ЖДв Елит Мира Георгиева+Петя Георгиева Христина Борисова+Ива Йовкова
16:30 ЖЕ Елит Ива Колева Габриела Колицова
16:30 ЖЕ Елит Румяна Иванова Михаела Нейчева
17:00 МДв-I Пламен Стаматов+Тодор Табаков Момчил Вълов+Евгин Дряна
17:00 МДв-I Петър Вълов+Митко Чавдаров Димитър Петков+Венцислав Христакиев
17:00 МДв-II – Group B Камен Димов+Любомир Славов Свилен Илков+Светлин Тенев
17:00 МДв-III – Group C Злати Златев+Здравко Костадинов Атанас Атанасов+Тони Памукчиев
17:00 МДв-III – Group C Николай Николов+Иван Тодоров Крум Кръстев+Захари Пилев
17:00 МЕ Елит – Group B Гергин Недялков Михаил Михайлов
17:30 МЕ Елит – Group B Евгин Дряна Иван Терзиев
17:30 МЕ Елит – Group A Иван Русев Димитър Петков
17:30 МЕ Елит – Group A Марин Маринов Венцислав Христакиев
17:30 МЕ Елит – Group C Михайлов Лилиян Веселин Вълев
17:30 МЕ Елит – Group C Теодор Жеков Гемеджиев Георги
17:30 ЖЕ Елит Мира Георгиева Михаела Нейчева
18:00 ЖЕ Елит Румяна Иванова Габриела Колицова
18:00 СмДв-III – Group A Камен Димов+Петя Димитрова Деян Николаев+Мариела Дражева
18:00 СмДв-III – Group A Генади Дечев+Елица Маджарова Кирил Георгиев+Кера Василева
18:00 СмДв-III – Group B Здравко Костадинов+Живка Костадинова Тенко Тенев+Андриана Момерова
18:00 СмДв-III – Group B Янко Аладжов+Стефка Димова Иван Иванов+Марияна Димитрова

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.