Go to Top

Цени

Цени на тренировките в СК Ракетлон

 

детска тренировка* – 7лв. 90/120 минути

цена за любители и ветерани** – 6лв./час (при свободен корт или 1/2 корт)

предварително запазване на корт*** – 26лв./час (любители и ветерани)
предварително запазване на корт*** – 24лв./час (студенти)

наемане на треньор за индивидуална тренировка – 28лв./час на 1/2 корт
наемане на треньор за индивидуална тренировка – 36лв./час на цял корт

наемане на треньор за тренировка с двама ученика – 36лв./час на 1/2 корт
наемане на треньор за тренировка с двама ученика – 44лв./час на цял корт
наемане на треньор за тренировка с четирима ученика – 60лв./час на цял корт

партньор (състезател или треньор) за единички или двойки 40лв./час | цял корт

Корт, ракети и пера са включени в цената.

The price for booking a badminton court is 26 BGN, it includes rackets and plastic shuttles, the only thing you should bring is good mood and clean sneakers/indoor sport shoes.
You can book courts through Viber/WhatsApp/Facebook 24/7 on +359 888 502461.
Cancellations can be made not later than 4 hours before the check-in time.
More Information: https://raketlon.com/english/

Пояснения:
* За деца се смятат всички лица ненавършили 18г. Детската тренировка е с продължителност  от 1ч. и 30мин до 2часа. и в цената и са включени треньорската такса и използването на ракети и пера

** Любители са всички лица навършили 18год., а ветерани са всички бивши състезатели навършили 35год. Цената на тренировката включва таксата за корт и използването на оборотни ракета и перо

*** Кортът се запазва поне един ден предварително и се заплаща от лицето направило резервацията. В деня на резервацията кортът се пази до 15 мин. от предварително обявения час след което СК Ракетлон си запазва правото при проявен интерес да го преотстъпи на други състезатели.

20-20-28-28-40-22-2023