Go to Top

Правила

Правила в бадминтона

Бадминтонът е ракетен спорт, игран или от двама противникови играча — singles, или от две противникови двойки — doubles, които заемат противоположни половини на правоъгълно игрище, разделено от мрежа. Играчите отбелязват точка, като удрят перце с ракетите си, така че да премине над мрежата и да падне в противниковата част на игрището. Разиграването приключва, когато перцето падне на земята, а то може да бъде удряно само по веднъж от всяка страна преди да премине над мрежата.

Може да се играе индивидуално или по двойки (в това число — и смесени), като игрището за индивидуална игра е по-тясно от това за игра по двойки, но със същата дължина. Играчите се стремят перцето да не падне на земята в тяхното поле, ако това стане се записва точка за противника. Всеки гейм се играе до 21 точки.

В началото на разиграването сервиращият и посрещащият застават в диагонално-противоположни полета за сервис. Сервиращият удря перцето, така че то да достигне полето на посрещащия. При четни числа, сервисът се бие от дясно, а при нечетни — от ляво. Сервисът трябва да бъде изпълнен, така, че ракетата и перото на сервиращия да бъдат под кръста. Има грешка, ако той се изпълни над кръста, или при сервис се отлепи от земята противоположния крак на ръката, с която играем. Подобно на тениса, с изключение на това, че сервисът в бадминтона трябва да бъде бит под нивото на кръста, отдолу-нагоре, не е позволено перцето да отскача от земята, и играчите застават в полето за сервис, а не извън него, както е в тениса. В индивидуалната игра сервиращият застава в дясното си поле за сервиране, когато точките му са четни, и в лявото, когато точките му са нечетни.

При двойките, ако сервиращата страна спечели разиграване, продължава да сервира същият съсезател, но сменя полетата за сервис, така че да сервира на всеки от опонентите си поред. При започване на сервис важат същите правила като при индивидуалните разигравания. Полетата за сервис се определят от позициите на състезателите преди последното разиграване, а не спрямо позициите им в края му. Така всеки път, когато едната от двете страни спечели сервис, сервиращ е този, който не е сервирал последния път.

Системи за отчитане на резултата

badminton-score-icon

Традиционна система за отчитане на резултата
В традиционната система за отчитане на резултата в бадминтона се играели геймове от 15 точки, с изключение на жени индивидуално, където геймът бил 11 точки. Мач се присъждал при най-добрият от три гейма. Само сервиращите състезатели можели да отбелязват точка. При двойките трябвало и двамата състезатели от двойката да сервират преди сервисът да може да се върне от другата страна. Така, за да спечели сервисът, посрещащата двойка трябвало да спечели две разигравания (не задължително последователни).

Система за отчитане на резултата от 1992
През 1992 BWF въвела нови правила — уговорка на 13-тата и на 14-тата от всички точки (set). Това означавало, че ако състезателите достигнели резултат 14-14 (за жени индивидуално 10-10), състезателят, пръв достигнал тази точка можел да реши да избере „уговорка“ (set) и да играят до 17 (за жени индивидуално до 12). Ако състезателите достигнели резултат 13-13 (за жени индивидуално 9-9), състезателят можел да реши да избере „уговорка“ (set) и да играят до 18 (за жени индивидуално до 13). Няколко години по-късно този обвързващ избор бил премахнат.

Система за отчитане на резултата от 2002 — 5х7
През 2002 BWF, загрижена за непредвидимата и често много голяма продължителност на мачовете, решила да изпробва нова система за отчитане на резултата, за да удовлетвори молбите на рекламодателите и най-вече на излъчващите радиоемисии. Новата система скъсявала геймовете до 7 точки и мачът се присъждал на най-добрия от 5 гейма. Когато резултатът станел 6-6, състезателят, пръв достигнал 6-тата точка, можел да избере set до 8 точки. Тъй като изчисляването продължителността на мача останала проблем и за двете системи, експериментът бил изоставен и заменен от изменена версия на традиционната система за отчитане на резултата.

Система за отчитане на резултата 3х21
През декември 2005 BWF отново експериментира със системата за отчитане на резултата, възнамерявайки да урегулира времето на игра и да опрости системата за телевизионните зрители. Главната промяна от традиционната система за отчитане на резултата е приемането на отбелязването на точка при разиграване, в което спечелилият разиграването отбелязва, независимо кой е сервирал. Геймовете били увеличени до 21 точки. Въпреки това, новата система за отчитане на резултата направила продължителността на гейма значително по-малка. Експериментът приключил през май 2006 и BWF постановява, че новата система влиза в сила от август 2006 нататък.

 

Корт и оборудване по корта

badminton court

Кортът трябва да е правоъгълник, маркиран с линии дебели 40mm.Маркиращите линии на корта трябва да бъдат лесно различими и при възможност оцветени в бяло или жълто.Всички маркиращи линии трябва да са част от площта, която определят.
Стълбовете за мрежата трябва да бъдат на височина 1.55m от площта на корта и да остават вертикални,   когато мрежата   се   опъне   върху  тях. Стълбовете  и техните подпори не трябва да са в очертанията на корта.
Стълбовете за мрежата трябва да са поставени от двете страни на корта, както е показано на, независимо от типа на мача.
Мрежата трябва да е изработена от равномерна дебела,  фина тъмна корда с дупки със страна поне 15mm и не повече от 20mm.
Мрежата трябва да бъде 760mm в дълбочина и поне 6.1m на дължина.
Горната част на мрежата трябва да е подсилена с 75mm бяла двустранна лента, прихваната върху носещото въже или кабел. Лентата трябва да се докосва свободно върху носещия кабел.
Носещото въже или кабел трябва да е опънато добре и закачено на върховете на стълбовете.
Върхът   на   мрежата   трябва   да   е   на   1.524m  в   центъра   на   игрището   и   на   1.55m  над страничните линии за игра по двойки.
Не   трябва   да   има   пролуки   между   краищата   на   мрежата   и   носещите   стълбове. При необходимост пълната дълбочина на мрежата трябва да се привърже към стълбовете.

 

Перо за игра badminton-shuttle

Перото   за   игра   трябва   да   е   направено   от   естествени   и/   или   синтетични   материали.
Независимо от материалите използвани за изработка, летателните характеристики на перото за игра трябва да бъдат близки до тези на изработеното от натурални пера, с глава от корк, обвита в тънък слой кожа.

Перото за игра има 16 пера закрепени в базата. Те трябва да имат еднаква дължина: между 62mm  и 70mm,  мерено от края  на перото до върха на базата. Краищата на перата трябва да лежат на окръжност с диаметър от 58mm до 68mm.
Перата трябва да са пристегнати здраво с помощта на нишка или друг подходящ материал.
Базата трябва да е с диаметър между 25mm и 28mm и заоблена в долната си част.
Теглото на перото за игра трябва да е между 4.74g до 5.5g.

Перо за игра от други материали
Материалът, симулиращ перата, трябва да бъде поставен на тяхното място. Позволена е 10 процентна  вариация на параметрите  заради  специфични  гравитационни и други свойства на синтетичните материали в сравнение с натуралните пера.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.