Go to Top

Archives

Tag Archives: спортни съоръжения

Царят дава, пъдарят не дава!

link icon

На вниманието на всички клубове/ фирми/ НПО-та, развиващи спортна дейност и плащащи наем за зала или спортно съоръжение, които все още не са информирани за промените в ЗДДС. В разпоредба на чл.66 ал.2 т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), влязла в сила от 01.08.2020г., е прието всички, развиващи спортни дейности (без значение на закрито или открито), да бъдат с намалена данъчна ставка от 9% (стандартно 20%) Read More