Go to Top

Държавен личен шампионат за ветерани 2011

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ВЕТЕРАНИ СПОРТИСТИ”
Н  А  Р  Е  Д  Б  А
за провеждане на Държавен личен шампионат за ветерани – 2011 г.

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Турнирът се провежда, за да се излъчат националните шампиони за мъже и жени /ветерани/ в дисциплините единично, двойки и смесени двойки.

ІІ. ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
26-27.11.2011 година в град Гълъбово

ІІІ. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Спортната зала”Енергетик”
Техническа конференция  на  26.11.2011 г.  от  09.30 часа в залата.

ІV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ – жени и мъже навършили 35 години в предходната година.

V.ДИСЦИПЛИНИ – единично мъже, единично жени, двойки мъже, двойки жени и смесени двойки.

V. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Навършилите 35 години от предходната година са първа група.
Следващите групи са през пет години на същият принцип, навършили съответните години в предходната година до 65 годин плюс.

Мъже единично и двойки:
35+;40+;45+;50+;55+;60+;65+

Жени – единично и двойки:
35+;40+;45+;50+;55+;60+;65+

Смесени двойки:
35+;40+;45+;50+;55+;60+;65+

VІ.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ
Играе се на групи. След излизане от групите се играе по системата на елиминиране.

VІІ. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Организаторите поемат разходите по организацията на турнира – зала, лекар, работници.
Пера пластмасови – организаторите
Разходите за пътни, дневни и квартирни са за сметка на участниците.

VІІІ.НАГРАДИ – купи, медали и грамоти – за сметка на организаторите

IX. ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
25 лв на човек

Х. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
в БФ Бадминтон,с копие до Христо Михалев до 18.11.2011 г/петък/, до 17.00 часа.
БФ Бадминтон -тел. 02/9867781; 02/9300550
Е-mail:
badmintonbg@gmail.com
Христо Михалев-Ст. Загора: GSM 0888800422
E-mail:
leso@abv.bg

Забележка: Състезанието  ще бъде два дни и ще се спазва стриктно датата на заявките- до 17 00 часа на 18.11.2011 г/петък/, след тази дата заявки не се приемат.
Ако участниците по групи от пет 5 години са недостатъчни, ще се ползва системата за групиране както следва:
Мъже – І-ва група – 35-42 год;ІІ-ра група – 43-50 год.;ІІІ-та група- 51-57 год; ІV-та група 58+
Жени – І-ва група 35-45 год.;ІІ-ра група 46+.

БФ „Ветерани Спортисти”                           БФ Бадминтон
Президент:Здравка Йорданова                Председател:Проф.д-р П.Касабян      
                      

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.