Go to Top

Държавен Личен Шампионат по Бадминтон за Ветерани 2018

БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯ | БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН

Н А Р Е Д Б А
за провеждане на
ДЪРЖАВЕН ЛИЧЕН ШАМПИОНАТ ПО  БАДМИНТОН ЗА ВЕТЕРАНИ

Стара Загора
15 – 16 декември 2018 г.

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Държавният личен шампионат по бадминтон се провежда, за да се излъчат националните шампиони за мъже и жени ветерани в дисциплините единично, двойки и смесени двойки.

ІІ. ДАТА И МЯСТО
Турнирът по бадминтон за ветерани за 2018 г. ще се проведе от 15 до 16 декември в зала „Берое” в гр. Ст. Загора.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Организатори на ДЛШ 2018 г. са БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯ и БФ БАДМИНТОН.
Координатор:  Христо Михалев
Главен съдия: Нанко Чорчопов

ІV. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ДИСЦИПЛИНИ
Държавният личен шампионат по бадминтон включва: единично мъже,двойки мъже, единично жени, двойки жени и смесени двойки в следните възрастови групи:
Мъже – І група – род. след 01.01.1976 г. до 31.12.1983 г.
Мъже – II група – род. след 01.01.1968 г. до 31.11.1975 г.
Мъже – III група – род. след 01.01.1960 г. до 31.11.1967 г.
Мъже – IV група – род. след 01.01.1952 г. до 31.11.1959 г.
Мъже – V група – всички род. преди 31.12.1951 г.

Жени – I група – род. след 01.01.1973 г. до 31.12.1983 г.
Жени – II група – всички род. преди 31.12.1972 г.

Смесени двойки – І група – род. след 01.01.1973 г. до 31.12.1983 г.
Смесени двойки – II група – всички род. преди 31.12.1972 г.

V. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СИСТЕМА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие имат жени и мъже, навършили 35 години.
БФ по бадминтон осигурява пера тип пластмасови. Желаещите да играят с пачи пера, имат това право, като си ги осигуряват сами.
Система на провеждане:
Играят се 2 от 3 гейма до 21 точки. Допълнителни уточнения – на Техническата конференция, която ще се проведе  на  15.12.2018 г.  от 10. 00 часа в залата. На 14 декември ще бъдат побликувани схемите и реда на срещите с точен час.
Организаторите си запазват правото да обединяват възрасти по дисциплини при наличие на по-малко от четири заявки.

Заявки се приемат до 12 декември (включетелно) в БФ Бадминтон на тел. 02-9867781 или 02-9300550 и на E-mail badmintonbg@gmail.com; nankocho@abv.bg

VІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Разходите за пътни, дневни и квартирни са за сметка на участниците.
Домакините поемат разходите за зала, технически персонал и лекар.
БМФ осигурява медали, купи и плакети.
БФБ поема разходите за съдийския състав.
Среща на поколенията:  15.12.2018 г. в ресторант „Зеления хълм“ от 20.00 ч. Допълнителни уточнения на Техническата конференция.

VІІ. НАГРАДИ
Класиралите се на 1, 2 и 3 място по възрасти и дисциплини ще получат медали, най-комплексните участници – плакети, осигурени от Българска Мастърс Федерация.

VІІІ. НАСТАНЯВАНЕ
Официален хотел за настаняване на участниците е:
Хотели, посочени от домакините в Ст. Загора.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.