Go to Top

Актуалният график на срещите за турнира утре

Макар и със закъснение, публикуваме актуалният график за турнира утре:

XI МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА МАЙСТОРА – ВАРНА 2013
ПЕТЪК, 14 ЮНИ

Time Event Team 1 Team 2
пет 14.6.2013 г/ 09:30 ЕЛИТ МЕ – Group A Гергин Недялков[1] Максим Мужевлев[10]
пет 14.6.2013 г/ 09:30 ЕЛИТ МЕ – Group B Ивайло Вълев[7] Марин Маринов[6]
пет 14.6.2013 г/ 09:30 ЕЛИТ МЕ – Group C Венцислав Христакиев[4] Веселин Вълев[8]
пет 14.6.2013 г/ 09:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group A Ирена Атанасова[5] Мария Боевска[9]
пет 14.6.2013 г/ 09:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group B Венцислава Сакаджийска[7] Кристина Попова[8]
пет 14.6.2013 г/ 09:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group C Мира Георгиева[4] Виктория Фтичева[6]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group A Деян Николаев+Мариела Дражева[1] Мартин Мавродиев+Мария Христова[12]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group A Иван Иванов+Марияна Димитрова[5] Христо Караманов+Тони Караманова[11]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Генади Дечев+Елица Маджарова[7] Денис Емилов+Радостина Спасова
пет 14.6.2013 г/ 10:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Христо Ишков+Мария Маринова[2] Николай Николов+Вирджиния Малинова[6]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Павлин Пасков+Детелина Паскова[3] Станислав Саралийски+Руслана Стефанова[13]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Живко Ангелов+Милена Сакаджийска[8] Илия Тодоров+Нина Спасова[10]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ СмД – Group B Желязко Вълков+Надя Захариева[2] Радостин Желев+Евдокия Тинкова[11]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ СмД – Group C Владислав Иванов+Ива Желязкова[3] Ованес Каспарян+Сълзица Кателиева[10]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ СмД – Group C Николай Пенков+Михаела Стругарова[4] Тодор Табаков+Мария Йорданова[6]
пет 14.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ СмД – Group B Георги Никифоров+Виктория Фтичева Любомир Славов+Антония Иванова[8]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 МАЙСТОРИ СмД – Group A Данаил Кръстев+Ирена Атанасова[7] Велизар Минчев+Ивон Дончева[9]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ЕЛИТ МЕ – Group A Тихомир Киров[5] Максим Мужевлев[10]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ЕЛИТ МЕ – Group B Михаил Михайлов[2] Марин Маринов[6]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ЕЛИТ МЕ – Group C Лилиян Михайлов[3] Веселин Вълев[8]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group A Ива Колева[1] Мария Боевска[9]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group B Алина Попа[2] Венцислава Сакаджийска[7]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group C Цветелина Райкова[3] Мира Георгиева[4]
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Калин Димитров+Петя Димитрова Николай Карабозов+Кера Василева
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Иван Тонев+Йорданка Георгиева Борис Койчев+Албена Лазарова
пет 14.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Румен Лазаров+Любка Петрова Христо Михалев+Калинка Михайлова
пет 14.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Николай Николов+Вирджиния Малинова[6] Денис Емилов+Радостина Спасова
пет 14.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Генади Дечев+Елица Маджарова[7] Васил Василев+Лора Василева[9]
пет 14.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Здравко Костадинов+Живка Костадинова[4] Павлин Пасков+Детелина Паскова[3]
пет 14.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Живко Ангелов+Милена Сакаджийска[8] Станислав Саралийски+Руслана Стефанова[13]
пет 14.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group A Деян Николаев+Мариела Дражева[1] Христо Караманов+Тони Караманова[11]
пет 14.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group A Иван Иванов+Марияна Димитрова[5] Мартин Мавродиев+Мария Христова[12]
пет 14.6.2013 г/ 11:00 МАЙСТОРИ СмД – Group C Владислав Иванов+Ива Желязкова[3] Николай Пенков+Михаела Стругарова[4]
пет 14.6.2013 г/ 11:00 МАЙСТОРИ СмД – Group C Тодор Табаков+Мария Йорданова[6] Ованес Каспарян+Сълзица Кателиева[10]
пет 14.6.2013 г/ 11:00 МАЙСТОРИ СмД – Group B Желязко Вълков+Надя Захариева[2] Георги Никифоров+Виктория Фтичева
пет 14.6.2013 г/ 11:30 МАЙСТОРИ СмД – Group B Любомир Славов+Антония Иванова[8] Радостин Желев+Евдокия Тинкова[11]
пет 14.6.2013 г/ 11:30 МАЙСТОРИ СмД – Group A Ясен Радев+Сибел Таракчиева[1] Велизар Минчев+Ивон Дончева[9]
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ЕЛИТ МЕ – Group A Гергин Недялков[1] Тихомир Киров[5]
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ЕЛИТ МЕ – Group B Михаил Михайлов[2] Ивайло Вълев[7]
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ЕЛИТ МЕ – Group C Лилиян Михайлов[3] Венцислав Христакиев[4]
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group A Ива Колева[1] Ирена Атанасова[5]
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ЕЛИТ ЖЕ – Group B Алина Попа[2] Кристина Попова[8]
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Калин Димитров+Петя Димитрова Христо Михалев+Калинка Михайлова
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Иван Тонев+Йорданка Георгиева Николай Карабозов+Кера Василева
пет 14.6.2013 г/ 11:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Румен Лазаров+Любка Петрова Борис Койчев+Албена Лазарова
пет 14.6.2013 г/ 12:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Христо Ишков+Мария Маринова[2] Генади Дечев+Елица Маджарова[7]
пет 14.6.2013 г/ 12:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Васил Василев+Лора Василева[9] Денис Емилов+Радостина Спасова
пет 14.6.2013 г/ 12:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Здравко Костадинов+Живка Костадинова[4] Живко Ангелов+Милена Сакаджийска[8]
пет 14.6.2013 г/ 12:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Илия Тодоров+Нина Спасова[10] Станислав Саралийски+Руслана Стефанова[13]
пет 14.6.2013 г/ 12:00 МАЙСТОРИ СмД – Group C Владислав Иванов+Ива Желязкова[3] Тодор Табаков+Мария Йорданова[6]
пет 14.6.2013 г/ 12:00 МАЙСТОРИ СмД – Group C Николай Пенков+Михаела Стругарова[4] Ованес Каспарян+Сълзица Кателиева[10]
пет 14.6.2013 г/ 12:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group A Деян Николаев+Мариела Дражева[1] Иван Иванов+Марияна Димитрова[5]
пет 14.6.2013 г/ 12:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group A Христо Караманов+Тони Караманова[11] Мартин Мавродиев+Мария Христова[12]
пет 14.6.2013 г/ 12:00 ЕЛИТ ЖЕ – Group C Цветелина Райкова[3] Виктория Фтичева[6]
пет 14.6.2013 г/ 12:30 МАЙСТОРИ СмД – Group B Желязко Вълков+Надя Захариева[2] Любомир Славов+Антония Иванова[8]
пет 14.6.2013 г/ 12:30 МАЙСТОРИ СмД – Group A Ясен Радев+Сибел Таракчиева[1] Данаил Кръстев+Ирена Атанасова[7]
пет 14.6.2013 г/ 12:30 ЕЛИТ СмД – Group B Живко Димитров+Петя Георгиева[2] Митко Чавдаров+Алина Попа[3]
пет 14.6.2013 г/ 12:30 ЕЛИТ СмД – Group B Господин Беремски+Ива Колева[5] Веселин Вълев+Кристина Попова[8]
пет 14.6.2013 г/ 12:30 МАЙСТОРИ СмД – Group A Велизар Минчев+Ивон Дончева[9] Максим Мужевлев+Татяна Янгаева
пет 14.6.2013 г/ 12:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Петър Гицов+Ирена Караджова Христо Михалев+Калинка Михайлова
пет 14.6.2013 г/ 12:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Борис Койчев+Албена Лазарова Николай Карабозов+Кера Василева
пет 14.6.2013 г/ 12:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Румен Лазаров+Любка Петрова Калин Димитров+Петя Димитрова
пет 14.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Христо Ишков+Мария Маринова[2] Васил Василев+Лора Василева[9]
пет 14.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Николай Николов+Вирджиния Малинова[6] Генади Дечев+Елица Маджарова[7]
пет 14.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Здравко Костадинов+Живка Костадинова[4] Илия Тодоров+Нина Спасова[10]
пет 14.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Павлин Пасков+Детелина Паскова[3] Живко Ангелов+Милена Сакаджийска[8]
пет 14.6.2013 г/ 13:00 МАЙСТОРИ СмД – Group B Георги Никифоров+Виктория Фтичева Радостин Желев+Евдокия Тинкова[11]
пет 14.6.2013 г/ 13:00 ЕЛИТ СмД – Group A Петър Вълов+Кристина Чука[4] Михаил Михайлов+Цветелина Райкова[7]
пет 14.6.2013 г/ 13:30 МАЙСТОРИ СмД – Group A Ясен Радев+Сибел Таракчиева[1] Максим Мужевлев+Татяна Янгаева
пет 14.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ СмД – Group B Митко Чавдаров+Алина Попа[3] Веселин Вълев+Кристина Попова[8]
пет 14.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ СмД – Group B Господин Беремски+Ива Колева[5] Пламен Стаматов+Мира Георгиева[6]
пет 14.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ СмД – Group A Момчил Вълов+Даниела Тимофте[1] Гергин Недялков+Венцислава Сакаджийска[9]
пет 14.6.2013 г/ 13:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Румен Лазаров+Любка Петрова Петър Гицов+Ирена Караджова
пет 14.6.2013 г/ 13:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Иван Тонев+Йорданка Георгиева Христо Михалев+Калинка Михайлова
пет 14.6.2013 г/ 13:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Калин Димитров+Петя Димитрова Борис Койчев+Албена Лазарова
пет 14.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Христо Ишков+Мария Маринова[2] Денис Емилов+Радостина Спасова
пет 14.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group B Николай Николов+Вирджиния Малинова[6] Васил Василев+Лора Василева[9]
пет 14.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Здравко Костадинов+Живка Костадинова[4] Станислав Саралийски+Руслана Стефанова[13]
пет 14.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД – Group C Павлин Пасков+Детелина Паскова[3] Илия Тодоров+Нина Спасова[10]
пет 14.6.2013 г/ 14:30 МАЙСТОРИ СмД – Group A Данаил Кръстев+Ирена Атанасова[7] Максим Мужевлев+Татяна Янгаева
пет 14.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ СмД – Group B Живко Димитров+Петя Георгиева[2] Господин Беремски+Ива Колева[5]
пет 14.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ СмД – Group B Пламен Стаматов+Мира Георгиева[6] Веселин Вълев+Кристина Попова[8]
пет 14.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ СмД – Group A Момчил Вълов+Даниела Тимофте[1] Михаил Михайлов+Цветелина Райкова[7]
пет 14.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ СмД – Group A Петър Вълов+Кристина Чука[4] Гергин Недялков+Венцислава Сакаджийска[9]
пет 14.6.2013 г/ 14:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Петър Гицов+Ирена Караджова Калин Димитров+Петя Димитрова
пет 14.6.2013 г/ 14:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Николай Карабозов+Кера Василева Христо Михалев+Калинка Михайлова
пет 14.6.2013 г/ 14:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Румен Лазаров+Любка Петрова Иван Тонев+Йорданка Георгиева
пет 14.6.2013 г/ 15:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД Group C #2 Group B #2
пет 14.6.2013 г/ 15:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД Group A #2 Group C #1
пет 14.6.2013 г/ 15:30 МАЙСТОРИ СмД Group C #2 Group B #2
пет 14.6.2013 г/ 15:30 МАЙСТОРИ СмД Group A #2 Group C #1
пет 14.6.2013 г/ 15:30 ЕЛИТ СмД – Group B Живко Димитров+Петя Георгиева[2] Пламен Стаматов+Мира Георгиева[6]
пет 14.6.2013 г/ 15:30 ЕЛИТ СмД – Group A Момчил Вълов+Даниела Тимофте[1] Петър Вълов+Кристина Чука[4]
пет 14.6.2013 г/ 15:30 ЕЛИТ СмД – Group A Михаил Михайлов+Цветелина Райкова[7] Гергин Недялков+Венцислава Сакаджийска[9]
пет 14.6.2013 г/ 15:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Петър Гицов+Ирена Караджова Иван Тонев+Йорданка Георгиева
пет 14.6.2013 г/ 15:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Румен Лазаров+Любка Петрова Николай Карабозов+Кера Василева
пет 14.6.2013 г/ 15:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Борис Койчев+Албена Лазарова Христо Михалев+Калинка Михайлова
пет 14.6.2013 г/ 16:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД Winner #1 Winner #2 – пет 14.6.2013 г/ 15:00
пет 14.6.2013 г/ 16:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД Winner #3 – пет 14.6.2013 г/ 15:00 Winner #4
пет 14.6.2013 г/ 16:30 МАЙСТОРИ СмД Winner #1 Winner #2 – пет 14.6.2013 г/ 15:30
пет 14.6.2013 г/ 16:30 МАЙСТОРИ СмД Winner #3 – пет 14.6.2013 г/ 15:30 Winner #4
пет 14.6.2013 г/ 16:30 ЕЛИТ СмД – Group B Митко Чавдаров+Алина Попа[3] Господин Беремски+Ива Колева[5]
пет 14.6.2013 г/ 16:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Петър Гицов+Ирена Караджова Борис Койчев+Албена Лазарова
пет 14.6.2013 г/ 16:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Калин Димитров+Петя Димитрова Иван Тонев+Йорданка Георгиева
пет 14.6.2013 г/ 17:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД Winner #5 – пет 14.6.2013 г/ 16:00 Winner #6 – пет 14.6.2013 г/ 16:00
пет 14.6.2013 г/ 17:00 ЛЮБИТЕЛИ СмД Loser  1-4 – пет 14.6.2013 г/ 16:00 Loser  5-8 – пет 14.6.2013 г/ 16:00
пет 14.6.2013 г/ 17:30 МАЙСТОРИ СмД Winner #5 – пет 14.6.2013 г/ 16:30 Winner #6 – пет 14.6.2013 г/ 16:30
пет 14.6.2013 г/ 17:30 МАЙСТОРИ СмД Loser  1-4 – пет 14.6.2013 г/ 16:30 Loser  5-8 – пет 14.6.2013 г/ 16:30
пет 14.6.2013 г/ 17:30 ЕЛИТ СмД – Group B Живко Димитров+Петя Георгиева[2] Веселин Вълев+Кристина Попова[8]
пет 14.6.2013 г/ 17:30 ЕЛИТ СмД – Group B Митко Чавдаров+Алина Попа[3] Пламен Стаматов+Мира Георгиева[6]
пет 14.6.2013 г/ 17:30 ВЕТЕРАНИ СмД 35+ Петър Гицов+Ирена Караджова Николай Карабозов+Кера Василева
пет 14.6.2013 г/ 18:30 ЕЛИТ СмД Group A #1 Group B #2
пет 14.6.2013 г/ 18:30 ЕЛИТ СмД Group A #2 Group B #1
пет 14.6.2013 г/ 19:30 ЕЛИТ СмД Winner #1 – пет 14.6.2013 г/ 18:30 Winner #2 – пет 14.6.2013 г/ 18:30
пет 14.6.2013 г/ 19:30 ЕЛИТ СмД Loser  1-2 – пет 14.6.2013 г/ 18:30 Loser  3-4 – пет 14.6.2013 г/ 18:30

 

XI МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА МАЙСТОРА – ВАРНА 2013
СЪБОТА, 15 ЮНИ

Time Event Team 1 Team 2
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ЕЛИТ МЕ Group C #2 Group B #2
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ЕЛИТ МЕ Group A #2 Group C #1
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Станимир Казлачев+Христо Михалев Артюн Каспарян+Стоян Стоянов
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Марин Ангелов+Николай Карабозов Братан Братанов+Красен Зандов
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Антони Казлачев+Иван Парушев Здравко Ганев+Йордан Йорданов
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group B Калин Димитров+Борис Койчев Станимир Недев+Станислав Саралийски
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group B Тенко Тенев+Васил Цаклев Николай Пенков+Йосиф Ронков
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group A Тодор Тодоров+Иван Тонев Румен Лазаров+Михаил Михайлов
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ЕЛИТ ЖЕ Group C #2 Group B #2
съб 15.6.2013 г/ 09:00 ЕЛИТ ЖЕ Group A #2 Group C #1
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group A Здравко Костадинов+Деян Николаев[1] Павлин Пасков+Цветомир Петков[12]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group A Веско Десев+Николай Заръбов[8] Кирил Анчев+Васил Василев[11]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group B Камен Димов+Атанас Славов[7] Христо Караманов+Петър Тошев[15]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group C Петър Бръмбаров+Пламен Димитров[4] Живко Желязков+Илко Чуков[9]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group C Николай Николов+Илия Тодоров[5] Георги Гецов+Венцислав Сакаджийски[16]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group D Атанас Атанасов+Тони Памукчиев[3] Добромир Георгиев+Живко Костадинов[13]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group D Христо Ишков+Мартин Мавродиев[6] Генади Дечев+Иван Иванов[10]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group B Марияна Димитрова+Елица Маджарова[2] Вирджиния Малинова+Нина Спасова[7]
съб 15.6.2013 г/ 09:30 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group B Милена Сакаджийска+Радостина Спасова[3] Йорданка Георгиева+Албена Лазарова[5]
съб 15.6.2013 г/ 10:00 ЕЛИТ МЕ Winner #1 Winner #2 – съб 15.6.2013 г/ 09:00
съб 15.6.2013 г/ 10:00 ЕЛИТ МЕ Winner #3 – съб 15.6.2013 г/ 09:00 Winner #4
съб 15.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ МД – Group A Кирил Василев+Любомир Славов[4] Ангел Георгиев+Живко Иванов[10]
съб 15.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ МД – Group A Велизар Минчев+Георги Никифоров[5] Сибин Атанасов+Желязко Вълков[8]
съб 15.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ МД – Group B Вълко Желязков+Владислав Иванов[3] Спас Дамянов+Радостин Желев[9]
съб 15.6.2013 г/ 10:00 МАЙСТОРИ МД – Group B Петър Георгиев+Ованес Каспарян[6] Живко Ангелов+Денис Емилов[7]
съб 15.6.2013 г/ 10:00 ЕЛИТ МД – Group B Пламен Стаматов+Тодор Табаков[2] Живко Димитров+Ясен Радев[5]
съб 15.6.2013 г/ 10:00 ЕЛИТ МД – Group A Веселин Вълев+Момчил Вълов[7] Данаил Кръстев+Венцислав Христакиев[8]
съб 15.6.2013 г/ 10:00 ЕЛИТ ЖЕ Winner #1 Winner #2 – съб 15.6.2013 г/ 09:00
съб 15.6.2013 г/ 10:00 ЕЛИТ ЖЕ Winner #3 – съб 15.6.2013 г/ 09:00 Winner #4
съб 15.6.2013 г/ 10:30 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group A Живка Костадинова+Мария Маринова[4] Сълзица Кателиева+Мария Христова[6]
съб 15.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Станимир Казлачев+Христо Михалев Марин Ангелов+Николай Карабозов
съб 15.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Здравко Ганев+Йордан Йорданов Артюн Каспарян+Стоян Стоянов
съб 15.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Антони Казлачев+Иван Парушев Братан Братанов+Красен Зандов
съб 15.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group B Калин Димитров+Борис Койчев Тенко Тенев+Васил Цаклев
съб 15.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group B Николай Пенков+Йосиф Ронков Станимир Недев+Станислав Саралийски
съб 15.6.2013 г/ 10:30 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group A Петър Гицов+Нанко Чорчопов Румен Лазаров+Михаил Михайлов
съб 15.6.2013 г/ 10:30 МАЙСТОРИ ЖД Мариела Дражева+Ива Желязкова[1] Михаела Стругарова+Виктория Фтичева[6]
съб 15.6.2013 г/ 10:30 МАЙСТОРИ ЖД Ирена Атанасова+Надя Захариева[2] Ирена Караджова+Калинка Михайлова[5]
съб 15.6.2013 г/ 10:30 МАЙСТОРИ ЖД Мария Йорданова+Детелина Паскова[3] Ивон Дончева+Цветелина Райкова[4]
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЕЛИТ МЕ Winner #5 – съб 15.6.2013 г/ 10:00 Winner #6 – съб 15.6.2013 г/ 10:00
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЕЛИТ МЕ Loser  1-4 – съб 15.6.2013 г/ 10:00 Loser  5-8 – съб 15.6.2013 г/ 10:00
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group A Здравко Костадинов+Деян Николаев[1] Веско Десев+Николай Заръбов[8]
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group A Кирил Анчев+Васил Василев[11] Павлин Пасков+Цветомир Петков[12]
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group B Тихомир Василев+Александър Генев[2] Камен Димов+Атанас Славов[7]
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group C Петър Бръмбаров+Пламен Димитров[4] Николай Николов+Илия Тодоров[5]
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group C Георги Гецов+Венцислав Сакаджийски[16] Живко Желязков+Илко Чуков[9]
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЕЛИТ ЖЕ Winner #5 – съб 15.6.2013 г/ 10:00 Winner #6 – съб 15.6.2013 г/ 10:00
съб 15.6.2013 г/ 11:00 ЕЛИТ ЖЕ Loser  1-4 – съб 15.6.2013 г/ 10:00 Loser  5-8 – съб 15.6.2013 г/ 10:00
съб 15.6.2013 г/ 11:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group D Атанас Атанасов+Тони Памукчиев[3] Христо Ишков+Мартин Мавродиев[6]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group D Генади Дечев+Иван Иванов[10] Добромир Георгиев+Живко Костадинов[13]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group B Марияна Димитрова+Елица Маджарова[2] Милена Сакаджийска+Радостина Спасова[3]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group B Йорданка Георгиева+Албена Лазарова[5] Вирджиния Малинова+Нина Спасова[7]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group A Кера Василева+Петя Димитрова[1] Сълзица Кателиева+Мария Христова[6]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 МАЙСТОРИ МД – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов[1] Кирил Василев+Любомир Славов[4]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 МАЙСТОРИ МД – Group A Велизар Минчев+Георги Никифоров[5] Ангел Георгиев+Живко Иванов[10]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 МАЙСТОРИ МД – Group B Господин Беремски+Анастас Хаджиангелов[2] Вълко Желязков+Владислав Иванов[3]
съб 15.6.2013 г/ 11:30 МАЙСТОРИ МД – Group B Петър Георгиев+Ованес Каспарян[6] Спас Дамянов+Радостин Желев[9]
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ЕЛИТ МД – Group B Ивайло Вълев+Гергин Недялков[4] Марин Маринов+Максим Мужевлев[9]
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ЕЛИТ МД – Group B Тихомир Киров+Пламен Михалев[6] Живко Димитров+Ясен Радев[5]
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ЕЛИТ МД – Group A Лилиян Михайлов+Михаил Михайлов[1] Данаил Кръстев+Венцислав Христакиев[8]
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ЕЛИТ МД – Group A Петър Вълов+Митко Чавдаров[3] Веселин Вълев+Момчил Вълов[7]
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ЕЛИТ ЖД Мира Георгиева+Петя Георгиева[3] Ива Колева+Венцислава Сакаджийска[2]
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Станимир Казлачев+Христо Михалев Антони Казлачев+Иван Парушев
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Марин Ангелов+Николай Карабозов Артюн Каспарян+Стоян Стоянов
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Здравко Ганев+Йордан Йорданов Братан Братанов+Красен Зандов
съб 15.6.2013 г/ 12:00 ЕЛИТ ЖД Даниела Тимофте+Кристина Чука Алина Попа+Сибел Таракчиева
съб 15.6.2013 г/ 12:00 МАЙСТОРИ ЖД Мариела Дражева+Ива Желязкова[1] Ирена Атанасова+Надя Захариева[2]
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group B Калин Димитров+Борис Койчев Николай Пенков+Йосиф Ронков
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group B Тенко Тенев+Васил Цаклев Станимир Недев+Станислав Саралийски
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ВЕТЕРАНИ МД 35+ – Group A Петър Гицов+Нанко Чорчопов Тодор Тодоров+Иван Тонев
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group A Здравко Костадинов+Деян Николаев[1] Кирил Анчев+Васил Василев[11]
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group A Веско Десев+Николай Заръбов[8] Павлин Пасков+Цветомир Петков[12]
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group B Тихомир Василев+Александър Генев[2] Христо Караманов+Петър Тошев[15]
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group C Петър Бръмбаров+Пламен Димитров[4] Георги Гецов+Венцислав Сакаджийски[16]
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group C Николай Николов+Илия Тодоров[5] Живко Желязков+Илко Чуков[9]
съб 15.6.2013 г/ 12:30 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group A Кера Василева+Петя Димитрова[1] Живка Костадинова+Мария Маринова[4]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group D Атанас Атанасов+Тони Памукчиев[3] Генади Дечев+Иван Иванов[10]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ МД – Group D Христо Ишков+Мартин Мавродиев[6] Добромир Георгиев+Живко Костадинов[13]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group B Марияна Димитрова+Елица Маджарова[2] Йорданка Георгиева+Албена Лазарова[5]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 ЛЮБИТЕЛИ ЖД – Group B Милена Сакаджийска+Радостина Спасова[3] Вирджиния Малинова+Нина Спасова[7]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 МАЙСТОРИ МД – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов[1] Велизар Минчев+Георги Никифоров[5]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 МАЙСТОРИ МД – Group A Сибин Атанасов+Желязко Вълков[8] Ангел Георгиев+Живко Иванов[10]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 МАЙСТОРИ МД – Group B Господин Беремски+Анастас Хаджиангелов[2] Петър Георгиев+Ованес Каспарян[6]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 МАЙСТОРИ МД – Group B Живко Ангелов+Денис Емилов[7] Спас Дамянов+Радостин Желев[9]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 МАЙСТОРИ ЖД Ивон Дончева+Цветелина Райкова[4] Михаела Стругарова+Виктория Фтичева[6]
съб 15.6.2013 г/ 13:00 МАЙСТОРИ ЖД Мария Йорданова+Детелина Паскова[3] Ирена Караджова+Калинка Михайлова[5]
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ МД – Group B Пламен Стаматов+Тодор Табаков[2] Ивайло Вълев+Гергин Недялков[4]
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ МД – Group B Тихомир Киров+Пламен Михалев[6] Марин Маринов+Максим Мужевлев[9]
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ МД – Group A Лилиян Михайлов+Михаил Михайлов[1] Веселин Вълев+Момчил Вълов[7]
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ МД – Group A Петър Вълов+Митко Чавдаров[3] Данаил Кръстев+Венцислав Христакиев[8]
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ ЖД Даниела Тимофте+Кристина Чука Ива Колева+Венцислава Сакаджийска[2]
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Станимир Казлачев+Христо Михалев Здравко Ганев+Йордан Йорданов
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Марин Ангелов+Николай Карабозов Антони Казлачев+Иван Парушев
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Братан Братанов+Красен Зандов Артюн Каспарян+Стоян Стоянов
съб 15.6.2013 г/ 13:30 ЕЛИТ ЖД Мира Георгиева+Петя Георгиева[3] Алина Попа+Сибел Таракчиева
съб 15.6.2013 г/ 13:30 МАЙСТОРИ ЖД Ивон Дончева+Цветелина Райкова[4] Ирена Караджова+Калинка Михайлова[5]
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ВЕТЕРАНИ МД 35+ Group A #1 Group B #2
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ВЕТЕРАНИ МД 35+ Group A #2 Group B #1
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Group A #1 Group C #2
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Group D #1 Group B #2
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Group A #2 Group C #1
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Group D #2 Group B #1
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ ЖД Group A #1 Group B #2
съб 15.6.2013 г/ 14:00 ЛЮБИТЕЛИ ЖД Group A #2 Group B #1
съб 15.6.2013 г/ 14:00 МАЙСТОРИ ЖД Мариела Дражева+Ива Желязкова[1] Мария Йорданова+Детелина Паскова[3]
съб 15.6.2013 г/ 14:00 МАЙСТОРИ ЖД Ирена Атанасова+Надя Захариева[2] Михаела Стругарова+Виктория Фтичева[6]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 МАЙСТОРИ МД – Group B Господин Беремски+Анастас Хаджиангелов[2] Живко Ангелов+Денис Емилов[7]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 МАЙСТОРИ МД – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов[1] Сибин Атанасов+Желязко Вълков[8]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 МАЙСТОРИ МД – Group A Кирил Василев+Любомир Славов[4] Велизар Минчев+Георги Никифоров[5]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ МД – Group B Пламен Стаматов+Тодор Табаков[2] Тихомир Киров+Пламен Михалев[6]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ МД – Group B Живко Димитров+Ясен Радев[5] Марин Маринов+Максим Мужевлев[9]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ МД – Group A Лилиян Михайлов+Михаил Михайлов[1] Петър Вълов+Митко Чавдаров[3]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 ЕЛИТ ЖД Даниела Тимофте+Кристина Чука Мира Георгиева+Петя Георгиева[3]
съб 15.6.2013 г/ 14:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Станимир Казлачев+Христо Михалев Братан Братанов+Красен Зандов
съб 15.6.2013 г/ 14:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Марин Ангелов+Николай Карабозов Здравко Ганев+Йордан Йорданов
съб 15.6.2013 г/ 14:30 ВЕТЕРАНИ МД 50+ Антони Казлачев+Иван Парушев Артюн Каспарян+Стоян Стоянов
съб 15.6.2013 г/ 15:00 ВЕТЕРАНИ МД 35+ Winner #1 – съб 15.6.2013 г/ 14:00 Winner #2 – съб 15.6.2013 г/ 14:00
съб 15.6.2013 г/ 15:00 ВЕТЕРАНИ МД 35+ Loser  1-2 – съб 15.6.2013 г/ 14:00 Loser  3-4 – съб 15.6.2013 г/ 14:00
съб 15.6.2013 г/ 15:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Winner #1 – съб 15.6.2013 г/ 14:00 Winner #2 – съб 15.6.2013 г/ 14:00
съб 15.6.2013 г/ 15:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Winner #3 – съб 15.6.2013 г/ 14:00 Winner #4 – съб 15.6.2013 г/ 14:00
съб 15.6.2013 г/ 15:00 ЛЮБИТЕЛИ ЖД Winner #1 – съб 15.6.2013 г/ 14:00 Winner #2 – съб 15.6.2013 г/ 14:00
съб 15.6.2013 г/ 15:00 ЛЮБИТЕЛИ ЖД Loser  1-2 – съб 15.6.2013 г/ 14:00 Loser  3-4 – съб 15.6.2013 г/ 14:00
съб 15.6.2013 г/ 15:00 МАЙСТОРИ МД – Group B Вълко Желязков+Владислав Иванов[3] Петър Георгиев+Ованес Каспарян[6]
съб 15.6.2013 г/ 15:00 ЕЛИТ ЖД Ива Колева+Венцислава Сакаджийска[2] Алина Попа+Сибел Таракчиева
съб 15.6.2013 г/ 15:00 МАЙСТОРИ ЖД Мариела Дражева+Ива Желязкова[1] Ивон Дончева+Цветелина Райкова[4]
съб 15.6.2013 г/ 15:00 МАЙСТОРИ ЖД Ирена Караджова+Калинка Михайлова[5] Михаела Стругарова+Виктория Фтичева[6]
съб 15.6.2013 г/ 15:30 МАЙСТОРИ МД – Group A Димитър Гайдарджиев+Валентин Франсъзов[1] Ангел Георгиев+Живко Иванов[10]
съб 15.6.2013 г/ 15:30 МАЙСТОРИ МД – Group A Кирил Василев+Любомир Славов[4] Сибин Атанасов+Желязко Вълков[8]
съб 15.6.2013 г/ 15:30 МАЙСТОРИ МД – Group B Господин Беремски+Анастас Хаджиангелов[2] Спас Дамянов+Радостин Желев[9]
съб 15.6.2013 г/ 15:30 МАЙСТОРИ МД – Group B Вълко Желязков+Владислав Иванов[3] Живко Ангелов+Денис Емилов[7]
съб 15.6.2013 г/ 15:30 ЕЛИТ МД – Group B Пламен Стаматов+Тодор Табаков[2] Марин Маринов+Максим Мужевлев[9]
съб 15.6.2013 г/ 15:30 ЕЛИТ МД – Group B Ивайло Вълев+Гергин Недялков[4] Живко Димитров+Ясен Радев[5]
съб 15.6.2013 г/ 15:30 МАЙСТОРИ ЖД Ирена Атанасова+Надя Захариева[2] Мария Йорданова+Детелина Паскова[3]
съб 15.6.2013 г/ 16:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Winner #5 – съб 15.6.2013 г/ 15:00 Winner #6 – съб 15.6.2013 г/ 15:00
съб 15.6.2013 г/ 16:00 ЛЮБИТЕЛИ МД Loser  1-4 – съб 15.6.2013 г/ 15:00 Loser  5-8 – съб 15.6.2013 г/ 15:00
съб 15.6.2013 г/ 16:00 МАЙСТОРИ ЖД Мариела Дражева+Ива Желязкова[1] Ирена Караджова+Калинка Михайлова[5]
съб 15.6.2013 г/ 16:30 МАЙСТОРИ МД Group A #1 Group B #2
съб 15.6.2013 г/ 16:30 МАЙСТОРИ МД Group A #2 Group B #1
съб 15.6.2013 г/ 16:30 ЕЛИТ МД – Group B Ивайло Вълев+Гергин Недялков[4] Тихомир Киров+Пламен Михалев[6]
съб 15.6.2013 г/ 16:30 МАЙСТОРИ ЖД Ирена Атанасова+Надя Захариева[2] Ивон Дончева+Цветелина Райкова[4]
съб 15.6.2013 г/ 16:30 МАЙСТОРИ ЖД Мария Йорданова+Детелина Паскова[3] Михаела Стругарова+Виктория Фтичева[6]
съб 15.6.2013 г/ 17:30 МАЙСТОРИ МД Winner #1 – съб 15.6.2013 г/ 16:30 Winner #2 – съб 15.6.2013 г/ 16:30
съб 15.6.2013 г/ 17:30 МАЙСТОРИ МД Loser  1-2 – съб 15.6.2013 г/ 16:30 Loser  3-4 – съб 15.6.2013 г/ 16:30
съб 15.6.2013 г/ 17:30 ЕЛИТ МД Group A #1 Group B #2
съб 15.6.2013 г/ 17:30 ЕЛИТ МД Group A #2 Group B #1
съб 15.6.2013 г/ 18:30 ЕЛИТ МД Winner #1 – съб 15.6.2013 г/ 17:30 Winner #2 – съб 15.6.2013 г/ 17:30
съб 15.6.2013 г/ 18:30 ЕЛИТ МД Loser  1-2 – съб 15.6.2013 г/ 17:30 Loser  3-4 – съб 15.6.2013 г/ 17:30

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.